October 20, 2016 | Baodatviet

Nồi hơi Aleppo tạm hạ nhiệt, Nga giăng bẫy chờ thời