August 28, 2017 | Vietnam net

Xuất hiện nhóm khủng bố mới, có thể đáng sợ hơn IS