November 22, 2017 | Aktif Haber

CNN markası, Türkiye hükümetinin reklamını yapıyor