August 8, 2017 | Vietnam net

Đòn trừng phạt mới có khuất phục được Kim Jong Un?