May 7, 2016 | Hanoimoi

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức, Mỹ mất một đồng minh?